Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝPOČET VÝKONU KRBŮ A KAMEN

14. 6. 2010

Při výběru krbu nebo kamen je důležitý nejen design, tvar a mteriál, ale hlavně správně zvolený výkon.

Poddimenzovaná kamna (kamna s nedostačujícím výkonem) se přetápí, dochází k silnému a dlouhodobému tepelnému zatěžování konstrukce a zracuje se výrazně jejich životnost!)

A naopak kamna s větším výkonem než je potřeba se zase provozují se stále tlumeným přívodem vzduchu, špiní se skla (nefunguje oplach skel), dochází k dehtování nebo se v místnostech přetápí, což není ideální pro pohodu obyvatel.

Z toho vyplývá - kamna se správně zvoleným výkonem mají pracovat na cca 60-70% svého maximálního výkonu!

Někdy je tato hodnota nazývána - nominální výkon.

Všeobecně platí, že pro doplňkové topení (doby a byty stále obývané a vytápěné hlavním topením - UT atd.) se držíme ve spodní hranici vypočteného výkonu, kdežto u rekreačních objektů jako jsou chaty a chalupy se držíme horní hranice, případně navýšíme výkon o 30-50% (dle ostatních podmínek - tepelná ztráta, stav oken atd.). V objektech, kde se bude topit kamny nebo krbem se stále držíme střední hodnoty vypočteného výkonu.

Obrazek

Pro správný výpočet potřebného výkonu potřebujeme vědět:

* objem místností keré budou vytápěny v m3

* izolaci domu-tepelnou ztrátu - špatně izolovaný dům  50W/hod/m3 středně izol.dům           35W/hod/m3 dobře izol.dům nebo nízkoenergetickým       23W/hod/m3 chalupy a rekr.obj.       80W/hod/m3

* způsob využívání a četnost topení (toto je důležité při přesnějším výpočtu a my se tím v tomto jednoduchém výpočtu nebudeme zabývat)

* umístění domu (klimatické pásmo) - rozhoduje o množství studených dní a délce topné sezony. Čím chladnější pásmo, tím  větší potřeba výkonu.

ZJEDNODUŠENÝ VÝPOČET VÝKONU:

Součet objemů místností v m3 x tepelná ztráta = výkon ve W/hod

Např.: místnost  1     - 5m x 6m x 2,8m (světlá výška místnosti) = 84 m3

            místnost  2     - 3,5m x 6m x 2,8m                                         = 58,8 m3

- špatně izolovaný dům = 50 W/hod/m3

Výpočet:  (84 + 58,8) x 50 = 7140 W/hod = 7,14 kW/hod

Pro tento objekt budou ideální kamna nebo krbová vložka s optimálním výkonem 6 - 8 kW/hod nebo v rozmezí výkonu 3 - 10 kW/hod. Maximální výkon by neměl přesáhnout 11 kW/hod!!!!!!!

RADY

1/ Když koupíte špatně auto, tak ho můžete vyměnit. Když koupíte špatně krb nebo kachlová kamna, tak už je jen těžko vyměníte! Budete nespokojení a případná oprava a výměna vás bude stát mnoho peněz a úsilí !!!

Proto se při koupi krbu či kachlových kamen vyplatí pořízení kvalitního výrobku (stavby) s dlouhou životností a velkou užitnou hodnotou, která vás bude těšit mnoho let.

2/ Než se rozhodnete pro dodavatele stavby vašeho krbu, kachlových kamen, sporáku, pece nebo venkovního krbu, podívejte se na hotové realizace a poptejte se u svých přátel a ve svém okolí. Nezapomeťe, že ten kdo vám bude stavbu provádět by měl být vždy oprávněný kamnář nebo krbař!

3/ Pozor na informace uvedené v reklamních prospektech ke krbovým vložkám a kamnům. Některé informace mohou být velmi pěkně znějící, ale zavádějící! Doporučuji se informovat u prodejců a zeptat se na praktické zkušenosti s daným výrobkem. Často se setkáváme s lidmi, kteří si zakoupili kamna nebo krb s pocitem, že kupují velmi kvalitní výrobek a o to větší je pak jejich zklamání!!!

4/ Budete-li uvažovat o teplovzdušném rozvodu od krbu, vyvarujte se pokud je to možné vývodům horkého vzduchu přímo do dětských pokojů. Řešení tepla u dětí je možné i při teplovzdušném rozvodu tzv. TOPNOU STĚNOU, která předává teplo sáláním a je tedy příjemná a  zdravá!!!