Jdi na obsah Jdi na menu
 


VYČISTĚTE SI SAMI KOMÍN

image002.jpg

 

 

 

 

 

 

Kominíci často vyjíždějí k bizarní závadě. Lidé volají, že se jim v komíně zasekla cihla či kladivo. Jak se to mohlo stát? Jednoduše. Ucpal se jim komín, a tak ho chtěli rychle vyčistit tím, co měli po ruce. Tak to opravdu dělat nemusíte. Originální pomůcky na čištění se dají běžně koupit v hobbymarketech nebo železářství, veškeré vybavení vyjde na pár stokorun.

Účinné, snadné a bezpečné je čistit komín z kontrolních dvířek v podkroví. Abyste to udělali důkladně, potřebujete štosákový kartáč s nastavitelnou tyčí a kominický strojek se sluníčkem. Sluníčka i kartáče mají různé průměry, vybírat byste měli stejný rozměr, jaký má vnitřek komína. Sledujte označení na obale, zda se hodí na komín s keramickou, či nerezovou vložkou.

Pokud je k dvířkům na půdě špatný přístup, musíte vylézt na střechu nebo kémín protázhnout z vymetacích dvířek v dolní části komína, obvykle ve sklepě. Ze střechy se čistí snadno a stačí pouze strojek. Je to však nebezpečné, ke komínu by měl být dobrý přístup po žebříku, stupních a lávce. Ze sklepa se dají čistit komíny do šesti metrů výšky, potřebujete štosákový kartáč a dostatečně dlouhou tyč.

Než se do čištění pustíte, komín prohlédněte zrcátkem nebo si vnitřek vyfoťte. Když narazíte na mazlavý dehet, musíte zavolat kominíka. Ten ho vypálí nebo vyfrézuje. Když je komín popraskaný či nakloněný, co nejdříve pozvěte zkušeného stavbaře.

Po schválení vyhlášky 91/2010 Sb. se mezi veřejností strhl rozruch, který byl tak trochu způsoben její chybnou interpretací. Na první pohled to vypadalo, že bude naší povinností zvát domů 6x ročně kominíka: a tedy ho i 6x za rok zaplatit.
Ve skutečnosti vypadají naše povinnosti takto:

CO JE TŘEBA DODRŽOVAT

Revize:

Při uvedení nového komínu do provozu nebo jeho opravě či rekonstrukci. SMÍ PROVÁDĚT JEN KOMINÍK.

Kontrola:

Jednou ročně u všech druhů paliv. SMÍ PROVÁDĚT JEN KOMINÍK. 

Čištění:

U kotlů na pevná paliva je to u celoročně provozovaných topidel 3x ročně, u sezonních 2x ročně. U zemního plynu 1x ročně, u tekutých médií 3x ročně. U zdrojů tepla do 50 kW může čistění provádět i majitel sám.

Vypalování komína:

Podle vyhlášky to může provádět jen kominík. Navíc se musí oznámit místním krajským hasičům.

Po kontrole, čištění i revizi je podle vyhlášky třeba napsat zprávu. Vyhláška mluví o způsobilé osobě, z čehož vyplývá, že u čistění to může být i sám majitel objektu, v ostatních případech kominík.

PODLE ČEHO VYBRAT POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

image003.jpg

 Strojkem se sluníčkem se dá čistit jen shora. "Lze jím ze stěny komína odstranit i lehce napečený dehet. Štosákovými kartáči na pružné tyči se čistí shora i zespodu z komínových dvířek. Hodí se však spíš na kratší komíny. Kartáč lze použit i na čištění kouřovodu, tedy roury vedoucí od kotle ke komínu.

1. V KAMNECH SPALTE CHEMICKÝ ČISTIČ A PŘESTAŇTE TOPIT

image004.jpg

Před čistěním je praktické v kamnech spálit chemický čistič. "Mám dobré zkušenosti s čisticím špalkem. Po spálení se chemicky naruší saze a komín se pak dobře čistí".

Pak přestaňte topit a počkejte třeba přes noc, než kotel a komín vychladnou.

 

 

2. ZJISTĚTE SI, ZDA BUDETE ČISTIT ZE STĚCHY, Z PŮDY ČI ZESPODU

Nejlepší je čistit ze střechy, ale musí tam být bezpečný přístup výlezem, po žebříku, stupních či lávce. Bez nich ke komínu nelezte, nedělal by to ani kominík. Jinak lze použít komínová dvířka v podkroví, případně u komínů do šesti metrů výšky i dolní dvířka. Odmontujte komínovou stříšku či hlavici.

3. UCPĚTE DVÍŘKA OD KAMEN, ZAKRYJTE PODLAHU

Aby se saze nevysypaly z kamen, zavřete dvířka a ucpěte je třeba novinami. Kolem otevřeného krbu rozprostřete papír či ochrannou fólii. Když budete čistit komínovými dvířky, v těsném okolí musí být nehořlavá podlaha, například plechová podložka.

4. PŘI LEZENÍ NA STŘECHU SI PŘIVAŽTE NÁSTROJE

Polezete-li na střechu, zkontrolujte pevnost přístupové cesty a dbejte, aby vám neupadla třeba uvolněná dvířka od výlezu nebo pracovní nástroje.

5. POMALU PROTÁHNĚTE KOMÍN NAHORU A DOLŮ

Při čistění shora provaz se strojkem nebo tyč s kartáčem spoštějte dolů a pak vytáhněte zpátky. Přidávejte jednotlivé díly tyče a postupně ji prodlužujte. Při čištění z komínových dvířek vymeťte nejprve horní část komína, pak dolní. Při tlačení tyče nahoru dejte pozor na případné elektrické dráty nad komínem. Pracujte pomalu, aby se usazeniny nevyhrnuly z kamen. Když je komín hodně zanesený, postup opakujte. Strojek či kartáč oklepte do komína.

6. KOUŘOVOD ČISTĚTE NA DVOŘE ČI NA CHODBĚ

Jde-li kouřovod odmontovat, sundejte ho a vyčistěte průtlačným kartáčem někde, kde nevadí menší znečištění. Počítejte s tím, že se z roury vysypou usazeniny. Pročistěte i sopouch - místo, kde se kouřovod napojuje do komína. Kouřovod, který nelze odmintovat pročistěte dvířky.

7. ZE SPODNÍCH DVÍŘEK VYMEŤTE SAZE

Aspoň jednou za rok byste měli vy nebo kominík vymést usazeniny napadané do dolní části komína. Slouží k tomu dvířka pod místem připojení kamen či kotle. Počítejte s tím, že odtud mohou saze vypadnout. Připravte si nádobu z hehořlavého materiálu, smetáček s lopakou a roušku.

Je-li dolní část komína v bytě, je lepší koupit nebo si půjčit průmyslový vysavač. Nový stojí od 3.500,-- korun výše, půjčení od 250,-- korun na den. Saze vybírejte až po topné sezoně, jsou extrémně hořlavé. Odvezte je do sběrného dvora, je to nebezpečný odpad.

8. POKUD OBJEVÍTE DEHET, VOLEJTE KOMINÍKA

Když při čištění nebo vybírání sazí objevíte trochu drti z malty či z cihel, nemusí to být velká závada.

Stavbaře volejte, jen když je komín nakloněný, popraskaný nebo se rozpadá část nad střechou. Pokud ale objevíte mazlavý dehet, zavolejte kominíka. Dehet je nebezpečný, snadno se vznítí. Kominíci ho obvykle vypalují.

9. ODSTRAŇTE UCPÁVKY A ZKUSTE ZATOPIT

Po vyčistění nezapomeňte odstranit všechny ucpávky a vymést i kamna. Pak zatopte, abyste si ověřili, zda komín dobře táhne.

Zdroj: hobby.idnes