Jdi na obsah Jdi na menu
 


JAK SE OCHRÁNIT PŘED POŽÁREM

2. 12. 2010

HLÁSIČE POŽÁRU

Většina úmrtí při požárech je způsobena kouřem. Kouř vznikající při požáru  domácnosti je většinou toxický (v domácnostech je velké množství hořlavých plastických hmot), dvě až tři vdechnutí mohou způsobit ztrátu vědomí a následně smrt, kouř způsobuje i snížení viditelnosti a ztrátu orientace.

Autonomní hlásič požáru zajistí rychlé zjištění vznikajícího požáru a upozorní na něj přítomné osoby. Cena autonomního hlásiče se pohybuje v řádu stokorun, tato investice je ve srovnání s uchráněnými hodnotami zanedbatelná. Dle vyhlášky (účinnost od 1.7. 2008) č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb musí být hlásiči vybaveny nově povolené a schválené stavby, objekty schválené před 1.7.2008 mujsí být vybaveny hlásiči požáru pouze tehdy, pokud stavba či její část projde v budoucnu rozsáhlejší stavební úpravou. Hlásič požáru je jednoduché zařízení, které v krabičce průměru cca 12cm obsahuje detektor požáru, optickou a hlavně akustickou signalizací, upozorní, že není něco v pořádku.

HASÍCÍ PŘÍSTROJE

Vybavenost objektů hasicími přístroji také popisuje výše zmiňovaná vyhláška. Umístění, druhy a počet hasicích přístrojů je stanoven ve schválené projektové dokumentaci příslušné stavby.

Jou stanoveny povinnosti a minimální vybavení, ale je na každém z vás, zda chcete předejít ztrátám, ať už na životech, zdraví nebo majetku a investici do hlásičů požáru a hasicích přístrojů nebudete podceňovat.

POŽÁR V BYTĚ, DOMĚ - JAK SE ZACHOVAT?

* zachovejte klid a rozvahu v případě zjištění požáru nebo hustého dýmu na chodbě domu varujte ostatní nájemníky voláním "hoří" a ihned volejte hasiče na linku 150 nebo 112

* při pohybu v zakouřeném prostoru se pohybujte při zemi (ve dřebu, po kolenou), kouř se zpočátku drží u stropu, pokud to jde, použijte k dýchání vlhký kapesník, ručník, šátek. Při silném zakouření zbytečně neriskujte průchod - hrozí nejen ztráta vědomí, ale i orientace, pokud nemůžete opustit byt

* silné zakouření chodby, horké dveře, snažte se utěsnit dveře do bytu proti průniku kouře z balkonu, okna na sebe upozorněte voláním o pomoc popřípadě vyvěšením prostěradla, ručníku atp.

* v případě, že na vás hoří oděv, zastavte se, lehněte si , kutálejte se, válením zamezíte přístupu kyslíku, rukama si chraňte obličej, k opuštění domu nikdy nepoužívejte výtah v případě, že ucítíte plyn, nerozsvěcujte, pokud to lze, před odchodem z ořícícho bytu vypněte přívod el. energie a plynu, nikdy se do požárem ohroženého bytu nevracejte (ztráta orientace, nadýchání zplodinami, porušení konstrukce stavby).

* dbejte pokynů hasičů formou hry naučte děti, co nejkratší cestou opustit byt.