Jdi na obsah Jdi na menu
 


DESATERO SPRÁVNÉHO UŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE PALIV

4. 4. 2014

Jak poznáte, že je komín v pořádku?

Měl by mít kompaktí, nepoškozené, omítnuté a obílené zdivo. Vymetací otvory musejí být opatřeny dvojitými plechovými nebo betonovými dvířky. Dvířka nesmějí být poškozená a musejí být dostatečně těsná. Je třeba se přesvědčit, zda v komíně nejsou zazděné trámy. Minimální vzdálenost skladovaných hořlavých látek v půdních prostorách od komína je jeden metr. Komíny musejí být volně a bezpečně přístupné.

Co dělat, pokud v komíně začne hořet?

Pokud vznikne požár sazí v komíně, je nutno z blízkosti komínového tělesa urychleně odstranit všechen hořlavý materiál. Hořící saze nikdy nehasit vodou, komín by mohl popraskat. Hasiči používají k sražení a uhašení hořících sazí v komíně převážně suchý písek.

Vždy byste měli mít na paměti, že zákon o požární ochraně mluví jednoznačně:

"Každý je povinen počínat si tak, aby nezavzdal příčiínu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek".

DESATERO SPRÁVNÉHO UŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE PALIV:

1. UMÍSTĚNÍ

Podle druhu prostoru je nutné správně zvolit i druh spotřebiče. Na každý spotřebič může být umístěn v jakémkoliv prostoru, např. v garážích nebo autodílnách je možné umístit pouze spotřebiče pro toto prostory vhodná.

 

2. PŘIPOJENÍ

Pro správnou funkci spotřebičů je potřebné i jejich odborné připojení k příslušnému topnému médiu (plyn, elektřina, LTO apod.). Správné připojení bývá převážné většině i předmětem výchozích zkoušek nebo revizí.

 

3. DOSTATEČNÝ PŘÍVOD VZDUCHU

Většina spotřebičů potřebuje ke své správné funkci i dostatek spalovacího vzduchu. Posouzení tohoto požadavku, popř. stanovení dalších případných opatření, byvá součástí příslušné technické, či projektové dokumentace.

 

4. ODVOD SPALIN

Spaliny je třeby bezpečně odvést od spotřebiče do volného prostoru - většinou do komína. Správné připojení kouřovodu či odstahu spalin od spotřebičů podlehá revizi a pravidelné kontrole.

 

5. POUŽÍVÁNÍ PŘEDEPSANÉHO PALIVA

Každý spotřebič je konstruován na určitý druh paliva, jehož používání je nutné dodržovat. Zejména u spotřebičů na pevná paliva bývá tato zásada často porušována.

 

6. DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNÝCH VZDÁLENOSTÍ

Kždý spotřebič by měl mít výrobcem stanoveny bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Jejich dodržování je důležité pro zabránění vzniku požáru vlivem sálavého tepla.

 

7. NEHOŘLAVÉ A IZOLAČNÍ PODLOŽKY, NEHOŘLAVÉ PODLAHY

Uplatňují se zejména u spotřebičů na pevná paliva a brání vzniku požáru od vypadlých hořících částí paliva.

 

8. DODRŽOVÁNÍ NÁVODŮ K OBSLUZE

Ke každému spotřebiči jeho výrobce přikládá i návod k obsluze. S tímto návodem je třeby se seznámit a při používání spotřebiče tyto zásady správného používání a manipulace i respektovat.

 

9. POUŽÍVAT SCHVÁLENÁ TOPIDLA

Výrobce je povinen garantovat správnou a bezpečnou funkci spotřebiče. Proto nejsou povoleny žádné "domácí"  úpravy a vylepšení spotřebičů. Mohly by být  opět příčinou vzniku požáru, výbuchu nebo jiné havárie.

 

10. PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ, KONTROLY a REVIZE KOMÍNŮ, KOUŘOVODŮ a SPOTŘEBIČŮ    PALIV

Četnost těchto úkonů stanoví v podrobnostech nařízení vlády č.91/2010 SB., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kourovodů a spotřebičů paliv. Dodržovat tyto termíny je i v současné době povinností každého uřivatele v rámci obecné prevenční povinnosti zakotvené občanským zákoníkema zákonem o požární ochraně. Komíny, popř. i jiná vyústění spalin, které čištění nebo jinou údržbu nevyžadují, doporučujeme rovněž občas prohlédnout a překontrolovat.

(převzato "Kominický věstník 01/2014")